‘In oorlog is waarheid het eerste slachtoffer’, zei de Noord-Amerikaanse senator Hiram Johnson in 1918. Deze uitspraak lijkt in de nodige gevallen een universele geldigheid te hebben.  Zo ook in Syrië.

De Syrische realiteit vertelt een ander verhaal dan waar wij mee bekend zijn. Zo spreken politici nog over een ‘gematigde’ oppositie. Of de overtuiging dat president Bashar al-Assad verantwoordelijk is voor de chemische aanval van afgelopen jaar nabij Damascus. De Syrische leider is niet zondevrij, maar voldoet ook niet aan het eenzijdige beeld dat wij in het Westen voorgeschoteld krijgen. In dit artikel bied ik daarom een alternatieve zienswijze op de volgende vijf veelgehoorde misvattingen:

 1. de protesten die vreedzaam begonnen en een seculier karakter hadden;
 2. het Vrije Syrische Leger (FSA) dat uit ‘gematigde’ rebellen bestaat;
 3. de pro-Westerse en anti-Assad buurlanden van Syrië (Israël, Turkije en Jordanië) die alleen ‘gematigde’ rebellen steunen;
 4. dat Assad verantwoordelijk is voor het Houla bloedbad en de chemische aanval in Ghouta
 5. dat Assad impopulair is en een dictatoriaal bewind voert.

1) Protesten begonnen vreedzaam en hadden een seculier karakter
Professor Chussodovsky, verbonden aan de Universiteit van Ottawa, wijst het zuidelijke grensdorp Daraa aan als het startpunt van de oorlog. Op 17 en 18 maart 2011 vielen er bij anti-overheid protesten elf doden [1].

De Israëlische krant Israel National News berichtte dat van de elf slachtoffers er vier demonstranten en zeven politie agenten waren [2]. Tevens waren er meldingen van snipers, die op zowel veiligheidskrachten als demonstranten en burgers schoten. Volgens professor Chussodovsky bewijst het verschil in slachtoffers, vier demonstranten tegenover zeven politie agenten, de gewelddadige intenties van de demonstranten. Ze kwamen gewapend op de protesten af en de politie eenheden waren niet opgewassen tegenover de superieure vuurkracht van de demonstranten.

 Een ander aanwijzing voor de gewelddadige oorsprong van het conflict is te vinden in de al-Omari moskee (in het stadshart van Daraa). The New York Times meldde dat anti-overheid demonstranten zich hadden gegroepeerd rondom de al-Omari moskee [3]. De Syrische staatszender legde op beeld vast hoe de moskee gebruikt werd als een wapendepot. De religieuze leider van de moskee, de blinde sheikh Ahmad al-Sayasna, ontkende dit echter met krachtige bewoordingen.

 De blinde sheikh staat bekend als een tegenstander van Assad en is een Moslim Broederschap sympathisant [4]. De salafistisch geïspireerde Moslim Broederschap heeft een gewelddadige reputatie in Syrië (en in de regio). Zo was de Moslim Broederschap verantwoordelijk voor de Hama opstand van 1982 [5]. Ook wordt de groep volgens onderzoeksjournalist Seymour Hersh gesteund door dictatoriale regimes uit de regio zoals Qatar en Saoedi-Arabië [6].

De ontkenningen van de blinde sheikh werden weersproken door Anwar el-Eshki, een Saoedische analist gevestigd in Jeddah (Saoedi-Arabië). El-Eshki bekende, in een interview met de BBC, dat er inderdaad wapens opgeslagen lagen in de al-Omari moskee (in het stadshart van Daraa) [7]. Deze wapens waren geleverd door de Saoediërs aan de Syrische rebellen: “so they can defend themselves and exhaust the army”.

Dit was echter niet de eerste poging. Een week voordat de protesten begonnen werd er ook geprobeerd om Syrische oppositiegroepen te bewapenen. Echter hadden Syrische veiligheidsdiensten deze poging verijdeld [8].

 Elders in het land voltrok zich een soortgelijk proces. De recent vermoorde Nederlandse pater, Frans van der Lugt, wees op de dominante aanwezigheid van takfiri militanten (moslims die andersgelovigen heidenen verklaren) [9]. Van der Lugt, die een groot deel van zijn leven in de Syrische stad Homs actief was, schreef in september 2011 over het sektarisch en gewelddadig karakter van de Syrische oppositiegroepen [10].

Daarnaast stoorde de pater zich aan de eenzijdige berichtgeving in Nederland. Volgens van der Lugt plaatste de Nederlandse media Assad’s regering constant in een negatief daglicht. Er liepen volgens de pater: “[G]ewapende demonstranten in die betogingen mee en die als eersten op de politie begonnen te schieten” [11]. Ook was van der Lugt ervan overtuigd dat het volk niet achter de opstand stond of heeft gestaan. Het volk steunt Assad, zo stelde van der Lugt.

Jeremy Salt, professor in Midden-Oosterse geschiedenis en politiek, kwam tot dezelfde conclusie. Volgens de in Ankara gevestigde professor is het “a complete lie” dat de protesten vanaf midden 2011 gewelddadig werden [12]. “The killings of soldiers, police and civilians, often in the most brutal circumstances, have been going on virtually since the beginning”, aldus professor Salt.

 

Kolonel al-Okaidi van het Vrije Syrische Leger naast Islamitische Staat takfiri militanten.

2) Het Vrije Syrische Leger bestaat uit ‘gematigde’ rebellen;
Alistair Crooke, Britse inlichtingenexpert, biedt twee verklaringen waarom Syrische oppositiegroepen de wapens hebben opgepakt [13]. Ten eerste bestaat de groep uit Syrische salafisten, die terug kwamen van de Irak oorlog (in hoeverre die geëindigd is). De tweede reden is de heersende verbittering onder soennitische extremisten. Invloedrijke figuren als al-Qaida toplid Abu Musab al-Zarqawi maakte gebruik van die sentimenten. Zarqawi verweet de afname van soennitische macht in de regio aan de sjiieten en alawieten. Zo werd het wegvallen van een soennitisch leiderschap in Irak én de opkomst van de – inmiddels afgezette – sjiitische Nouri al-Maliki verweten aan de alawitische Assad. Volgens Crooke creëerde Zarqawi hierdoor: “[A] doctrine in which Syria and Lebanon were no longer platforms from which to launch jihad, but the sites for jihad”

Daarnaast kreeg de Syrische burgeroorlog al vroeg te maken met een influx van buitenlandse takfiri militanten [14]. Een deel van die takfiri militanten kwam uit Libië na de NAVO geleide interventie in het Noord-Afrikaans olierijke land [15]. De Libische rebellen vertrokken, na het lynchen van kolonel Moammar Gaddafi in augustus 2011, naar Syrië. Deze Libische rebellen, die gesteund werden door Washington, brachten volgens de Telegraph ook al-Qaida met zich mee [16;17]. De Britse krant meldde dat, één van de Libische oppositiebevelhebbers en partners van het Westen, Abdel Hakim al-Hasidi, openlijk samenwerkte met al-Qaida [18].

Westerse en (bepaalde) Arabische media groeperen de verschillende Syrische oppositiegroepen onder de algemene label het Vrije Syrische Leger (FSA). In realiteit heeft deze label geen basis omdat, volgens Zweedse Midden-Oostenexpert Aren Lund,: “the FSA doesn’t really exist” [19]. Het FSA bestaat eigenlijk uit een loshangend netwerk van brigades. De verschillende leiders fungeren meer als woordvoerders dan als een operationele bevelhebber. Het ontbreekt het FSA aan een centraal bestuur en bestaat volgens Idaf, Syrische activist, in werkelijkheid uit: “[H]undreds of small militias that have nothing in common in terms of ideology, arms, political awareness or anything else for that matter” [20].

Ook is er volgens Lund geen centrale leider aan te wijzen, maar meerdere gezagvoerders verspreid over Turkije en Syrië. Lund identificeerde er minimaal negen. De meeste milities scharen zich onder één van de bevelhebbers zoals de oud FSA gezagvoerder Salim Idris. De FSA milities doen dat, volgens Lund, on een duidelijke reden: “You got guns”. Door loyaliteit te zweren aan het FSA kregen verschillende oppositiegroepen wapens en steun van het Westen. En daar hield de samenwerking tussen de FSA bevelhebbers en milities ook mee op.

De BBC berichtte begin dit jaar, bij de vervanging van FSA gezagvoerder Salim Idris, dat Idris inderdaad diende als: “[A] spokesman and conduit for foreign funding and arms shipments”. Daarnaast kwam een groot deel van deze wapens in handen kwamen van takfiri doodseskaders. Idris zag deze doodseskaders als Jabhat al-Nusra (JAN), oftewel Al-Qaida’s tak in Syrië, echter niet als terroristen [21].

Idris was niet de enige FSA bevelhebber die steun gaf en contacten onderhield met takfiri doodseskaders. Een ander voormalige FSA bevelhebber, kolonel Abdul Jabbar al-Okaidi, was daar zelfs open over. In verschillende interviews en video-opnames bevestigt de kolonel samen te werken met moordbrigades als de Islamitische Staat en de Levant (ISIL) en JAN [21]. Al-Okaidi was, volgens de Britse Telegraph, één van de primaire partners van het Westen en de voornaamste afnemer van Westerse hulp [22].

Dat de FSA groepen eigenlijk bestonden uit takfiri doodseskaders bleek op november 2013. Toen werd bekend dat zeven grote FSA gelieerde doodseskaders de Islamitische Front gingen formeren [23]. Onder deze zeven moordbrigades behoort de salafistisch geïnspireerde Suquor al-Sham [24]. De terrorisme experts bij de Britse denktank Quillam categoriseren Suqour al-Sham onder dezelfde groep als JAN en ISIL [25].

Het FSA is volgens senior Midden-Oosten journalist Patrick Cockburn eind 2013 grotendeels in elkaar gestort. De Noord-Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft het roer overgenomen [26]. Dat werd bevestigd door oud FSA generaal Abdul-Ilah al-Bashir. Al-Bashir bekent dat in een interview: “[T]he leadership of the FSA is American” (hieronder meer over de samenwerking tussen de C.I.A. en FSA militanten).

De dominante aanwezigheid van takfiri militanten in de Syrische oppositie begon langzamerhand haar weg te vinden in de mainstream media. “Nowhere in rebel-controlled Syria is there a secular fighting force to speak of” constateerde The New York Times in 2013 [27]. Ook concludeerde de veiligheid en inlichtingeninstituut Jane’s concludeerde eerder dat jaar dat bijna de helft van alle Syrische rebellen takfiri terroristen zijn [28].

Academicus Tim Anderson kwam tot een gelijke conclusie [29]. Echter is de Australische onderzoeker van mening dat de oppositie vanaf het begin gewelddadig en sektarisch was. “The armed groups in Syria’s 2011-2013 conflict have always been overwhelmingly Islamist and mostly allied to the Muslim Brotherhood”, aldus de Australische onderzoeker.

Ook zijn er volgens Anderson geen gematigde elementen in het FSA te vinden. Khalid al-Hamad, bevelhebber van de Farouq Brigade, kan daarbij als voorbeeld genomen worden. De Farouq Brigade werd door de Volkskrant omschreven als: “[G]ematigd islamistisch” [30]. Echter bekende al-Hamad, in een interview met TIME Magazine, longen van een soldaat te hebben gegeten [31]. Een ander aanwijzing kwam nadat JAN als een terreurorganisatie bestempeld werd (zie bv. ook deze clip). 29 oppositiegroepen verklaarden vervolgens hun steun aan Jabhat al-Nusra [32].

De inmiddels irrelevante Syrische Nationale Coalitie (SNC) verschilde in dat opzicht niet veel van het FSA. Ali al-Bayanouni, oud leider van de Moslim Broederschap, legde in een bespreking uit dat enkel het gezicht van de SNC seculier is [33]. De SNC, volgens Obama de “legitieme vertegenwoordiging van het Syrische volk”, ligt bezaaid met takfiri leden van de Moslim Broederschap [34]. De seculiere gezagvoerder van de SNC, Burhan Ghalioun, fungeerde als een front: “[T]hat is accepted in the West and at home to prevent the regime from capitalizing on the presence of an Islamist at the top of the Syrian National Council” [35;36].

In conclusie, het Vrije Syrische Leger (FSA) bestaat uit een loshangend netwerk van oppositiegroepen en brigades. De overgrote meerderheid van het FSA bestaat uit salafistische geïnspireerde moordbrigades en werken samen met takfiri doodseskaders als Jabhat al-Nusra en ISIL. De ‘gematigde’ FSA bevelhebbers dienen enkel als dekmantel om Westerse hulp en steun te legitimeren. Wapens en andere hulp kwam in werkelijkheid terecht bij de takfiri terroristen.

Jabhat al-Nusra (al-Qaida’s tak in Syrië) poseren in een door USAID geleverde tent.

3) Israël, Turkije en Jordanië steunen alleen ‘gematigde’ rebellen

Turkije, Israël en Jordanië, drie buurlanden van Syrië, hebben een bepalende rol gespeeld in het steunen van de Syrische oppositie. Deze drie landen hebben anti-Assad en takfiri militanten opgeleid, medisch gesteund en bewapend.

Jihadi highway en rat line
De Turkse grens met Syrië, ook wel jihadi highway genoemd, dient als een vrije doorgang voor FSA militanten. Deze operatie wordt geleid door de Noord-Amerikaanse inlichtingendienst CIA. De CIA selecteert welke militanten wapens tegen het Syrisch Leger mag oppakken. Ook werden er wapens geleverd aan FSA strijders. Echter, zo ontdekte The New York Times, kon de CIA niet voorkomen dat wapens in handen kwamen van takfiri militanten “by way of a shadowy network of intermediaries including Syria’s Muslim Brotherhood” [37]. Dit hield in wapens als automatische schotgeweren, granaatlanceerders en antitank geschut. De Verenigde Staten leverde lichte wapens en via Turkije werd er zwaar schiettuig, onder andere uit Libië en Kroatië, Syrië in gesmokkeld [38].

Seymour Hersh, onderzoeksjournalist en Pulitzer Prijs winnaar, onderzocht deze operatie, die door CIA officials de rat line genoemd wordt. Hersh constateerde dat de meerderheid van de wapens en ammunitie terecht kwamen bij takfiri doodseskaders. Hersh (2014) schrijft hierover [39]:

 The rat line, authorised in early 2012, was used to funnel weapons and ammunition from Libya via southern Turkey and across the Syrian border to the opposition. Many of those in Syria who ultimately received the weapons were jihadists, some of them affiliated with al-Qaida.

 

Naast het geven van militaire steun en trainingen, worden takfiri militanten ook medische assistentie geleverd in het zuidoosten van Turkije. In een recent verschenen brief gericht aan het Turkse parlement beklaagt een zuster over de medische hulp die takfiri militanten ontvangen [40]. De Turkse zuster is werkzaam in een particulier ziekenhuis in de zuidoostelijke stad Mersin. De zuster, die anoniem wilde blijven, uitte haar bezwaren om takfiri militanten te helpen die, nadat ze hersteld zijn, doorgaan met hoofden snellen.

Jordaanse trainingskampen
De Noord-Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft, buiten Turkije, ook in Jordanië trainingskampen opgezet om FSA militanten op te leiden. De Duitse krant Der Spiegel meldde dat [41]:

Americans are training Syrian anti-government fighters in Jordan. Some 200 men have already received such training (…) and (…) for a total 1,200 members of the “Free Syrian Army.

De Britse Guardian constateerde hetzelfde en schreef, net zoals Der Spiegel, dat er enkel ‘gematigde’ strijders opgeleid worden [42].

Volgens Al Jazeera is de differentiatie tussen gematigde en takfiri strijders praktisch niet uitvoerbaar [43]. De in Qatar gevestigde krant citeert Washington officials die aangeven dat er nog geen methodiek ontwikkeld is om de takfiri’s van de gematigden te filteren.

Israëlische zorg
Seymour Hersh onthulde in zijn 2007 artikel over de rol die Israël speelt in strijd tegen de Syrische president Bashar al-Assad [44]. Volgens verschillende bronnen heeft ook Tel Aviv militaire en medische hulp geleverd aan FSA/takfiri militanten.

Het is geen geheim dat Israël medische assistentie levert aan FSA militanten. De Israëlische premier Bibi Netanyahu bracht eerder dit jaar een bezoek aan de door Israël bezette Syrische Golanhoogten [45; 46]. Tijdens dat bezoek bracht een hooggeplaatste militair Netanyahu op de hoogte van: “global jihad elements inside Syria”.

In een ander artikel van The Jerusalem Post wordt duidelijk dat Jabhat al-Nusra – afsplitsing van al-Qaida in Syrië – op slechts enkele kilometers verwijderd is van Israëlische posten (in de bezette Syrische Golanhoogten) [47]. Hoewel Israëlische officials beweren alleen zorg te geven aan ‘gematigde’ rebellen geeft een Jordaanse militaire analist aan dat:

These Islamist groups have become the main actors on the ground (…) The Free Syrian Army has disintegrated so the expansion of Nusra in rural Deraa is natural and expected.

Hierdoor kunnen er vraagtekens worden geplaatst of er überhaupt ‘gematigde’ rebellen zijn om te helpen en trainen. In de directe omgeving van de door Israël bezette Syrische Golanhoogten wemelt het namelijk van de takfiri doodseskaders zoals Jabhat al-Nusra en ISIL.

Voormalig lid van terreurgroep al-Qaida, Sheikh Nabil Na’eem, bevestigt, in gesprek met pan-Arabische TV zender al-Mayadeen, dat verwonde takfiri’s behandeld worden in Israëlische ziekenhuizen [48]. Na’eem bevestigt de opname van honderden takfiri militanten en dat ze na herstel weer de wapens oppakken tegen Assad. Ook geeft de oude vertrouweling van Osama Bin Laden aan dat er sprake is van intensieve samenwerkingen tussen Tel Aviv en de takfiri’s.

Een onlangs verschenen videogetuigenis van een FSA commandant bevestigt die uitspraken [49]. De FSA commandant bekent dat takfiri militanten medische verzorging ontvangen in Israëlische ziekenhuizen. Ook onderschrijft hij de berichten over intensieve samenwerkingen tussen FSA strijders en Israël. De in gevangen genomen FSA commandant zegt dat steun en hulp alleen werd geleverd ná coördinatie met Israëlische autoriteiten.

Dit werd ook bevestigd door een Oostenrijkse militair van de United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) [50]. Deze militair was gestationeerd in de door Israël bezette Syrische Golan Hoogten. Hij was getuige van intensieve samenwerkingen tussen Israël en takfiri militanten. Volgens de Oostenrijkse militair leverde Israël logistieke en militaire steun aan terroristen en rebellen in verschillende delen van Syrië.  Tevens bevestigt de Oostenrijkse militair het bestaan van: “[A] joint operation room between armed terrorist gangs and Israel which has the function to coordinate the delivery of assistance to the terrorists”.

4)  Assad is verantwoordelijk voor het bloedbad in Houla en de chemische aanval in Ghouta 

De Syrische burgeroorlog heeft bijna 200.000 levens geëist en wordt gekenmerkt door de vele bloedbaden en chemische aanvallen. President Bashar al-Assad wordt voor de meeste van  deze gruweldaden aansprakelijk gesteld. Echter, zo blijkt bij nader onderzoek, is Assad niet verantwoordelijk voor het gros van deze misdaden.

Houla bloedbad
Op 25 mei 2012 vond er een brute slachting plaats in de westelijk gelegen Houla (nabij Homs). 108 burgers werden vermoord, waarvan 34 vrouwen en 48 kinderen. De eerste berichten impliceerden Assad’s schuld. Later concludeerde een VN rapport dat de gruweldaden waarschijnlijk gepleegd waren door Assad’s shabiha of regeringstrouwe milities [51].

Het VN rapport liet, volgens de Australische academicus Tim Anderson, een aantal aspecten onbeantwoord. Er werd geen verklaring gegeven over de doodsoorzaak van regeringssoldaten [52]. Regeringssoldaten stonden gestationeerd op verschillende checkpoints door Houla en werden die dag vanuit verschillende kanten belegerd door een groep van 600-800 man. De regeringssoldaten werden urenlang bestookt en later vermoord. Meerdere ooggetuigen identificeerden de daders als FSA militanten.

Ook worden er vraagtekens geplaatst bij de geloofwaardigheid van het VN rapport. Eén van de hoofdgetuigen van het bloedbad was het 11-jarige jongetje Ali al-Sayed [53]. Ali al-Sayed overleefde naar eigen zeggen de slachting en legde de schuld bij Assad en zijn shabiha milities. Verschillende experts plaatsen echter hun twijfels bij de waarnemingen van al-Sayed. Zo beweert al-Sayed alleen vuurschoten gehoord te hebben, terwijl slachtoffers met messteken zijn omgekomen. Tevens weet hij de naam van zijn vader niet meer (hij geeft drie verschillende namen op) en is inconsistent in de chronologie van gebeurtenissen.

Een ander punt van kritiek was dat de VN onderzoekers begeleid werden door FSA militanten. De VN observanten werden begeleid door een commandant van de beruchte Farouq Brigade, Abdulrazak Tlass. Tlass was na de slachtpartij gelijk ter plaatste en liet de VN observanten niet onbegeleid praten met ooggetuigen en lokale bewoners. Hierdoor is het af te vragen of de burgers in staat waren om een objectieve verklaring af te leggen, aangezien ze mogelijk oog in oog stonden met één van de daders. Deze en andere weerleggingen zijn in dit document tot in detail uitgewerkt [54].

Abdulrazak al-Tlass (omcirkeld in het rood) begeleidt VN observanten na de slachting in Houla

Verder is de aanval op Houla opmerkelijk, omdat het gebied bekend staat om haar pro-Assad houding. Ook is de regio thuis voor voornamelijk sjiieten en alawieten, die tot dezelfde religieuze groep behoren als Bashar al-Assad. De Duitse journalist Reinar Herman constateerde dat de meerderheid van de slachtoffers alawieten waren en dat ook pro-regering soennieten opgespoord en vermoord werden [55]. Door deze en andere feiten komt Herman tot de conclusie dat Assad niet verantwoordelijk was voor het bloedbad. Andere journalisten die ter plaatste waren, zoals de onafhankelijke Russische journalist Marat Musin en zijn Nederlandse collega Martin Janssen, bevestigen deze conclusie [56;57]. Zo schrijft Janssen dat het onjuist is dat Assad’s regering aansprakelijk gesteld kan worden voor het Houla bloedbad. Musin concludeert, uit interviews met lokale bewoners, dat FSA militanten verantwoordelijk zijn voor de massamoorden.

Ghouta’s chemische aanval
President Obama waarschuwde zijn Syrische tegenhanger, Bashar al-Assad, in 2012om geen biologische – of chemische wapens in te zetten [58]. Dat zou een militaire inval legitimeren. In 2013 vonden er meerdere chemische aanvallen plaats. Een van de meest schrijnende gevallen vond plaatst in Ghouta.

De wereld werd op 21 augustus 2013 wakker geschrokken door een chemische aanval nabij hoofdstad Damascus. Het slachtofferaantal wordt geschat op tussen de honderden tot meer dan duizend burgers [59]. De Noord-Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, wees direct en resoluut naar Assad [60]. Het Witte Huis was overtuigd van Assad’s betrokkenheid.

Echter waren er een aantal aspecten mis met de officiële lezing. Ten eerste werd de raket gelanceerd vanuit Zamalka, een oppositie gecontroleerd deelgebied van Damascus, en dus niet vanuit een overheid gecontroleerd gebied [61]. Ten tweede, de ondermaatse kwaliteit van het zenuwgas (sarin) wees op een productie uit een ondergronds laboratorium en niet van een militaire fabriek [62]. Tenslotte tonen videobeelden aan dat, de Saoedisch gesteunde takfiri terreurgroep, Liwa al-Islam, verantwoordelijk was voor het lanceren van de raketten (hier een gedetailleerde analyse van de chemische aanval) [63].

VN onderzoeker Carla del Ponte kwam bij een eerder geval tot eenzelfde conclusie [64]. Volgens del Ponte had niet Assad, maar “rebels have used the nerve agent, sarin”. Volgens onderzoeksjournalist Seymour Hersh was dit de reden waarom Obama zijn plannen tot een halt moest roepen. Hij schreef in zijn 2014 artikel ‘The Red Line and the Rat Line’ dat: “[T]he gas used  didn’t match the batches known to exist in the Syrian army’s chemical weapons arsenal” [65].

Seymour Hersh schrijft verder dat de Turkse regering een bepalende rol heeft gespeeld in het vervoeren van o.a. zenuwgas componenten. Hersh, die een Noord-Amerikaanse inlichtingendienst official citeert: “We now know it was a covert action planned by Erdoğan’s people to push Obama over the red line”.

De Turkse premier heeft eerder geprobeerd om een militaire interventie in Syrië te legitimeren. Zo lekte er in maart 2014 audiogesprekken uit tussen zijn minister van Buitenlandse Zaken, Ahmet Davutoğlu, en hooggeplaatste militairen. Uit het gesprek blijkt dat Erdoğan van plan was om de tombe van Suleiman Sjah, de grootvader van de oprichter van het Ottomaanse Rijk op te blazen [66]. De tombe, gelegen in Syrië, zou een militaire interventie legitimeren. Davutoğlu zegt: “I’ll make up a cause of war by ordering a missile attack on Turkey; we can also prepare an attack on Suleiman Shah Tomb if necessary”.

In conclusie, de tegenstanders van Assad hebben op verschillende manieren geprobeerd om een militaire interventie in Syrië te legitimeren. Het Houla bloedbad en de chemische aanval in Ghouta zijn daar twee voorbeelden van. In beide gevallen werd president Bashar al-Assad aansprakelijk gesteld. Bij nader onderzoek blijkt dat niet Assad, maar de FSA militanten verantwoordelijk zijn voor de gruweldaden.

5) Assad is impopulair en voert een dictatoriaal bewind
Meerdere experts betwijfelen het sektarisch en dictatoriaal beeld van Assad. Volgens Alistair Crooke, voormalig MI6 inlichtingendienst, klopt dit beeld deels. Er is volgens de Britse academicus sprake van een paradox [67]. De Syriërs willen hervormingen, maar geloven ook dat Assad de enige is die dat kan bewerkstelligen.

Professor Jeremy Salt, gevestigd in Ankara, deelt die visie [68]. Volgens de professor, in Midden-Oosterse geschiedenis en politiek, wil de Syrische burger hervormingen. Echter beschikt Bashar al-Assad over: “[A] strong base of personal popularity”. Verder is het misleidend om Assad een dictator te noemen. Het systeem is dictatoriaal. De werkelijke macht in Syrië ligt in de defensie – en inlichtingenapparaat en in mindere mate in de partijstructuur. Dat zijn volgens Salt: “[T]he true resources of resistance to change”. Assad staat daarentegen bekend om zijn hervormingsgezinde karakter.

Diverse studies tonen Assad’s populariteit. Aan het eind van 2011 concludeerde instituut Doha Debates – gevestigd in Qatar – dat 55% van de Syriërs achter Assad staat [69]. In 2012 interviewde TIME magazine een FSA takfiri militant die bekende dat: “The Aleppans here, all of them, are loyal to the criminal Bashar, they inform on us” [70]. Een NAVO onderzoek uit 2013 constateerde: “70 percent of Syrians support the Assad regime” [71].

Op 3 juni 2013 werden er voor het eerst presidentsverkiezingen gehouden in Syrië. Zoals verwacht was stemden de Syriërs massaal op Bashar al-Assad. Ondanks pogingen van het FSA om de verkiezingen te storen, zoals het bestoken en doden van tientallen burgers, kwamen miljoenen Syriërs opdagen, met gevaar voor eigen leven, om hun steun aan de Syrische leider te betuigen [72]. De verkiezingen konden rekenen op een opkomst van 73% waarvan 88% op Assad stemde [73]. Anders gezegd, 64% van de Syrische bevolking stemde op de huidige president. Dat vertaalt zich naar 10,4 van de 15,8 miljoen stemmen.

Hierdoor is het af te vragen of Assad inderdaad een sektarisch bewind voert. Volgens het CIA Factbook bestond de Syrische bevolking in 2014 uit 87% moslims, waarvan 74% soennieten en 13% sjiieten en alawieten [74]. Verder maken 10% christenen en 3% druzen en joden de rest van de bevolking op. Stel dat Bashar al-Assad alleen de stemmen van minderheidsgroepen kreeg dan vertaalt dat zich naar 26% van de bevolking. Anders gezegd, de resterende 38% van de stemmers behoren niet tot één van de minderheidsgroepen (alawieten, sjiieten, christenen, druzen of joden) en komen uit het soennitisch deel van Syrië. Dat betekent dat een meerderheid van alle soennieten, 51%, Bashar al-Assad aan de macht wil houden. Zelfs als de Koerdische minderheid van 9%, die overwegend soennitisch is, uit de vergelijking gehaald wordt dan heeft alsnog ongeveer de helft van alle soennitische Syriërs (45%) op Assad gestemd.

Tegenstanders van Assad wuifden de verkiezingen weg als een ‘farce’ [75]. Ook weerhielden verschillende Westerse staten, waaronder de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk, Syrische vluchtelingen en diaspora ervan om te stemmen [76]. In Libanon konden Syriërs echter wel stemmen en kwamen en masse opdagen om op Bashar al-Assad te stemmen of hun steun te betuigen.

Syrische vluchtelingen en diaspora verzamelen zich een paar dagen voor de verkiezingen en masse opdagen voor de Syrische ambassade in Beiroet (Libanon) (AFP)

Volgens Westerse leiders waren er een aantal aspecten mis met de verkiezingen. Volgens de Noord-Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, is het onmogelijk om geloofwaardige verkiezingen te houden tijdens een burgeroorlog. Politieke analist Caleb Maupin wees echter op een soortgelijk geval in de Noord-Amerikaanse geschiedenis en dat wel goed uitpakte [77]. Abraham Lincoln, één van de meest iconische leiders van de Verenigde Staten, hield verkiezingen tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. Het was tijdens deze verkiezingen dat Lincoln zijn bekende slogan ‘Don’t Change Horses Midstream!’ had gemunt. Lincoln hield, net als Assad, verkiezingen in het derde jaar van de oorlog en smeed daarmee de hoogstnodige nationale eenheid om de oorlog te winnen.

Een ander punt van kritiek was dat de verkiezingen niet eerlijk verliepen. Die beweringen werden echter verworpen door internationale observanten [78]. Paul Luradee, lid van de US Independent Observer Mission, verklaarde:

“the Syrian election to be an extraordinary affirmation of the will of the Syrian people (…) the Syrian people intended to send a message that they support their current government”.

Verder werd er kritiek geuit op het aantal presidentskandidaten. Enkel drie, waaronder Assad, van de 24 opgegeven kandidaten konden participeren aan de verkiezingen [79]. Ook zouden de resterende twee kandidaten pro-Assad zijn. Hoewel de andere twee kandidaten, net als Assad, tegen het FSA zijn bezitten ze volgens politieke analist Yazan al-Saadi wel over een eigen programma. Daarnaast waren de resterende 21 presidentskandidaten geweigerd, omdat ze niet aan de grondwettelijke eisen voldeden. Zo moeten kandidaten minimaal 10 jaar onafgebroken in Syrië gewoond hebben en mogen ze niet over een strafblad bezitten. Echter zijn de regels wel opgesteld in het voordeel van de regerende partij.

Kortom, er kan Assad veel verweten worden, maar niet dat hij een sektarisch en dictatoriaal bewind voert. Er zijn Syriërs die inderdaad kritisch staan tegenover Assad en hervormingen willen. Echter gelooft de Syrische burger dat Bashar al-Assad de enige is die dat kan bewerkstelligen.

Bronnen:

 1. http://www.globalresearch.ca/syria-who-is-behind-the-protest-movement-fabricating-a-pretext-for-a-us-nato-humanitarian-intervention/24591
 2. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/143026#.VACQePl_uSo
 3. http://www.nytimes.com/2011/03/24/world/middleeast/24syria.html?_r=0
 4. http://www.aawsat.net/2012/03/article55242822
 5. http://www.globalresearch.ca/egypt-the-muslim-brotherhood-and-americas-war-on-syria/5375157?print=1
 6. http://www.newyorker.com/reporting/2007/03/05/070305fa_fact_hersh?currentPage=all 
 7. https://www.youtube.com/watch?v=FoGmrWWJ77w
 8. http://www.theguardian.com/world/2011/mar/11/syria-seizes-arms-from-iraq
 9. http://www.trouw.nl/tr/nl/13953/Burgeroorlog-in-Syrie/article/detail/3630308/2014/04/07/Pater-Frans-van-der-Lugt-vermoord-in-Homs.dhtml
 10. http://community.dewereldmorgen.be/blog/mario-bergen/2011/09/12/jezu-etenpater-frans-van-der-lugt-informeert-vanuit-syri
 11. http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2012/01/13/bij-defaitisme-is-niemand-gebaat/
 12. http://palestinechronicle.com/old/view_article_details.php?id=17159
 13. http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/MG15Ak02.html
 14. http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/08/29/at-least-81-nationalities-are-fighting-in-syria/
 15. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9606691/Syria-despatch-rebel-fighters-fear-the-growing-influence-of-their-Bin-Laden-faction.html
 16. https://sg.news.yahoo.com/cia-sends-teams-libya-us-considers-rebel-aid-20110331-065759-284.html
 17. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9606691/Syria-despatch-rebel-fighters-fear-the-growing-influence-of-their-Bin-Laden-faction.html
 18. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8407047/Libyan-rebel-commander-admits-his-fighters-have-al-Qaeda-links.html
 19. http://www.joshualandis.com/blog/the-free-syrian-army-doesnt-exist/
 20. http://www.joshualandis.com/blog/the-real-opposition-in-syria-is-not-the-syrian-national-council-or-free-syrian-army-by-idaf/
 21. http://www.frontpagemag.com/2013/dgreenfield/obama-to-rely-on-syrian-leader-who-claims-al-qaeda-arent-terrorists-to-keep-our-weapons-out-of-al-qaedas-hands/
 22. https://www.youtube.com/watch?v=piN_MNSis1E
 23. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10425001/Syria-rebel-quits-after-battlefield-defeat.html
 24. http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26224498
 25. http://www.nytimes.com/2012/07/30/world/middleeast/as-syrian-war-drags-on-jihad-gains-foothold.html?pagewanted=all
 26. http://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/publications/free/the-jihadist-network-in-the-syrian-revolution.pdf
 27. http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-and-iraq-us-policy-is-fraught-with-danger-9722276.html
 28. http://www.nytimes.com/2013/04/28/world/middleeast/islamist-rebels-gains-in-syria-create-dilemma-for-us.html?pagewanted=all&_r=0
 29. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10311007/Syria-nearly-half-rebel-fighters-are-jihadists-or-hardline-Islamists-says-IHS-Janes-report.html
 30. https://www.facebook.com/notes/tim-anderson/wahhabis-the-brotherhood-and-the-empire-syria-and-the-limits-of-political-islam-/10151627132726234
 31. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3319210/2012/09/20/Strijdgroepen-Syrie-gaan-eigen-weg.dhtml
 32. http://world.time.com/2013/05/14/we-will-slaughter-all-of-them-an-interview-with-the-man-behind-the-syrian-atrocity-video/
 33. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9735988/Syrian-rebels-defy-US-and-pledge-allegiance-to-jihadi-group.html
 34. http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48370
 35. http://nos.nl/artikel/450600-vs-erkent-syrische-coalitie.html
 36. http://www.bbc.com/news/world-middle-east-18106592
 37. https://www.youtube.com/watch?v=Tk6KTU1zoTE&feature=youtu.be
 38. http://www.nytimes.com/2012/06/21/world/middleeast/cia-said-to-aid-in-steering-arms-to-syrian-rebels.html?pagewanted=all&_r=0
 39. http://world.time.com/2013/05/29/libyans-arming-syrian-rebels/
 40. http://www.lrb.co.uk/v36/n08/seymour-m-hersh/the-red-line-and-the-rat-line
 41. http://www.todayszaman.com/_nurse-says-shes-tired-of-treating-isil-terrorists_358992.html
 42. http://www.reuters.com/article/2013/03/10/us-syria-crisis-rebels-usa-idUSBRE9290FI20130310
 43. http://www.theguardian.com/world/2013/mar/08/west-training-syrian-rebels-jordan
 44. http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/07/jordan-cool-syria-rebel-training-plan-2014712151229669400.html
 45. http://www.newyorker.com/reporting/2007/03/05/070305fa_fact_hersh?currentPage=all
 46. http://www.jpost.com/Defense/Netanyahu-visits-IDF-field-hospital-for-wounded-Syrians-341763
 47. http://www.presstv.com/detail/2013/05/18/304126/syrias-golan-heights-can-be-freed/
 48. http://www.jpost.com/Middle-East/Syrian-al-Qaida-reach-foothills-of-Golan-Heights-353017
 49. http://www.syrianews.cc/isis-the-bombshell-interview-to-impeach-obama/
 50. http://www.timesofisrael.com/syrian-rebel-commander-says-he-collaborated-with-israel/
 51. http://nsnbc.me/2013/06/15/austrian-un-officer-withdrawn-from-golan-confirms-large-scale-israeli-support-of-terrorists/
 52. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3278075/2012/06/28/VN-onderzoek-bloedbad-Houla-waarschijnlijk-door-leger-Assad.dhtml
 53. http://www.opednews.com/articles/Syria-s-false-flag-terro-by-Tim-Anderson-120824-423.html
 54. http://nos.nl/video/378930-jongen-van-houla-vertelt-zijn-verhaal.html
 55. http://ciwclibya.org/images/Houla_Truth_Impunity_Final.pdf
 56. http://www.faz.net/aktuell/politik/neue-erkenntnisse-zu-getoeteten-von-hula-abermals-massaker-in-syrien-11776496.html
 57. https://www.youtube.com/watch?v=onC6JOuExsU
 58. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3264508/2012/06/01/Zonder-enig-bewijs-wordt-Syrische-regime-beschuldigd-van-bloedbad-Houla.dhtml
 59. http://www.washingtonpost.com/blogs/fact-checker/wp/2013/09/06/president-obama-and-the-red-line-on-syrias-chemical-weapons/
 60. http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23927399
 61. http://www.nytimes.com/2013/08/27/world/middleeast/syria-assad.html?pagewanted=all&_r=0
 62. http://whoghouta.blogspot.nl/2013/10/impact-site-analysis.html
 63. http://whoghouta.blogspot.nl/2013/09/chemical-analysis.html
 64. http://whoghouta.blogspot.nl/2013/09/evidence-contradicting-regime-attack.html
 65. http://www.bbc.com/news/world-middle-east-22424188
 66. http://www.lrb.co.uk/v36/n08/seymour-m-hersh/the-red-line-and-the-rat-line
 67. http://rt.com/news/turkey-block-youtube-twitter-649/
 68. http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/MG15Ak02.html
 69. http://palestinechronicle.com/old/view_article_details.php?id=17159
 70. http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jan/17/syrians-support-assad-western-propaganda
 71. http://world.time.com/2012/11/14/aleppos-deadly-stalemate-a-visit-to-syrias-divided-metropolis/
 72. http://www.worldtribune.com/2013/05/31/nato-data-assad-winning-the-war-for-syrians-hearts-and-minds/
 73. http://www.jpost.com/Breaking-News/Rebels-target-Assad-supporters-in-mortar-attack-on-election-rally-353174
 74. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html
 75. http://www.theguardian.com/world/2014/jun/04/bashar-al-assad-winds-reelection-in-landslide-victory
 76. http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2014/05/syria-presidential-elections-assad-candidates.html
 77. http://rt.com/op-edge/154824-elections-civil-war-usa-syria/
 78. http://presstv.com/detail/2014/06/18/367567/us-observers-assad-victory-legitimate/
 79. http://english.al-akhbar.com/node/20000
Advertenties

3 gedachten over “Oorlog in Syrië: top vijf misvattingen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s